TV& VIDEO

mã bí mật

Những mã bí mật trên smartphone, bạn thử chưa?

Những mã bí mật trên smartphone, bạn thử chưa?

VTV.vn - Trên smartphone của nền tảng iOS và Android đều được cài đặt sẵn một số tính năng ẩn có thể kích hoạt bằng những mã đặc biệt.