TV& VIDEO

mã độc tống tiền

Diễn tập xử lý thư điện tử có chứa mã độc tống tiền

Diễn tập xử lý thư điện tử có chứa mã độc tống tiền

VTV.vn - 80 đội gồm các Sở Thông tin truyền thông, Ngân hàng, cơ quan Nhà nước, trường Đại học… đã tham gia cuộc diễn tập xử lý thư điện tử có chứa mã độc tống tiền.