mắc bệnh tay chân miệng

Cha mẹ nhớ "4 sạch" phòng tay chân miệng cho trẻ

Cha mẹ nhớ "4 sạch" phòng tay chân miệng cho trẻ

VTV.vn - Để phòng tránh tay chân miệng, gia đình và nhà trường cần thực hiện "4 sạch" cho trẻ: ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch.