TV& VIDEO

mắc kẹt

Người đàn ông mắc kẹt “oái ăm” trong cây ATM

Người đàn ông mắc kẹt “oái ăm” trong cây ATM

VTV.vn - Một người đàn ông không may mắc kẹt trong cây ATM khiến những người tới sử dụng vô cùng kinh ngạc khi họ nghe thấy ATM biết nói và gửi ra tờ giấy có chữ viết.