TV& VIDEO

mắc lừa trên Facebook

Giả danh hãng Honda, Piaggio, Porsche, hàng nghìn người bị lừa trên Facebook

Giả danh hãng Honda, Piaggio, Porsche, hàng nghìn người bị lừa trên Facebook

VTV.vn - Hai ngày vừa qua, hàng loạt fanpage giả danh các công ty tại Việt Nam như Honda, Piaggio, Porsche với chương trình khuyến mãi tặng xe tiếp tục xuất hiện.