TV& VIDEO

made in Vietnam

Nhìn lại hành trình đi tìm sự thật gây choáng về hàng “Made in Vietnam”

Nhìn lại hành trình đi tìm sự thật gây choáng về hàng “Made in Vietnam”

VTV.vn - Khám phá “những góc khuất của nhãn mác Made in Vietnam” trong chương trình Chuyển động 24h.