TV& VIDEO

mafia Italy

Italy tịch thu nhiều khối tài sản lớn của mafia

Italy tịch thu nhiều khối tài sản lớn của mafia

VTV.vn - Cảnh sát tài chính Italy đã tịch thu nhiều khối tài sản có giá trị tổng cộng hơn 500 triệu Euro của mafia.