TV& VIDEO

Mai Chí Thọ

TP.HCM dừng triển khai xe bus nhanh BRT

TP.HCM dừng triển khai xe bus nhanh BRT

VTV.vn - TP.HCM sẽ dừng triển khai xe bus nhanh BRT, với trị giá đầu tư 144 triệu USD, như kế hoạch đã có trước đây, thay thế vào đó là xe bus chất lượng cao.