TV& VIDEO

mại dâm đồng tính

Gia tăng tình trạng nhiễm HIV từ mại dâm đồng tính

Gia tăng tình trạng nhiễm HIV từ mại dâm đồng tính

VTV.vn - Cùng với đối tượng người nghiện ma túy và gái mại dâm, tỷ lệ đồng tính nam bị nhiễm HIV cũng ngày càng cao.