TV& VIDEO

Mai Hoa thung

Liên hoan Lân sư rồng mở rộng tại Đà Nẵng

Liên hoan Lân sư rồng mở rộng tại Đà Nẵng

VTV.vn - Tối ngày 24/9 tại TP. Đà Nẵng, lần đầu tiên tổ chức Liên hoan lân sư rồng mở rộng với sự tham gia của các đội lân nổi tiếng trong nước.