TV& VIDEO

Mai Thúc Lân

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân

Sáng nay (04/11), lễ tang nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.