mai vàng

Giá mai vàng tăng 30% - 40% so với năm 2016

Giá mai vàng tăng 30% - 40% so với năm 2016

VTV.vn - Một số chủ vườn cho biết, giá bán mai vàng năm nay sẽ tăng 30% - 40% so với năm 2016.