TV& VIDEO

màn hình khóa

Hiểm họa rò rỉ thông tin người dùng trên iPhone từ trợ lý ảo Siri

Hiểm họa rò rỉ thông tin người dùng trên iPhone từ trợ lý ảo Siri

VTV.vn - Các hacker có thể lợi dụng trợ lý ảo Siri để truy cập vào thông tin nhạy cảm của người dùng ngay từ màn hình khóa trên iPhone.