TV& VIDEO

Manchester

Anh: Hàng nghìn người tuần hành trong Ngày đoàn kết

Anh: Hàng nghìn người tuần hành trong Ngày đoàn kết

VTV.vn - Trong thời điểm được cho là khó khăn với nước Anh, ngày 11/6, hàng nghìn người đã tham gia vào cuộc tuần hành ở London trong Ngày đoàn kết.