TV& VIDEO

Manet

Kiệt tác "Le Printemps" của Manet đạt giá 65 triệu USD

Kiệt tác "Le Printemps" của Manet đạt giá 65 triệu USD

Bức kiệt tác Le Printemps (Mùa Xuân) của danh họa người Pháp Edouard Manet vừa được bán với giá 65 triệu USD, trong buổi đấu giá tổ chức tại thành phố New York, Mỹ.