TV& VIDEO

mạng 5G

Việt Nam sẽ phát triển hạ tầng băng rộng chuẩn bị cho 5G

Việt Nam sẽ phát triển hạ tầng băng rộng chuẩn bị cho 5G

VTV.vn - "Việt Nam cần phát triển hạ tầng băng rộng, sẵn sàng cho 5G" - đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.