TV& VIDEO

mạng lưới từ thiện

Người nghèo vay nặng lãi để... tham gia từ thiện

Người nghèo vay nặng lãi để... tham gia từ thiện

VTV.vn - Tiếp tục sử dụng chiêu thức không cần làm gì, tiền sẽ tự đẻ ra rất nhiều tiền, một trung tâm từ thiện đã lôi kéo rất nhiều người dân nghèo đi vay nặng lãi để tham gia.