TV& VIDEO

mạng xã hội facebook

Gỡ hơn 5.000 video nội dung xấu, độc hại trên Youtube

Gỡ hơn 5.000 video nội dung xấu, độc hại trên Youtube

VTV.vn - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, hiện đã gỡ được trên 5.000 video có thông tin xấu, độc hại, chống phá lợi ích của Nhà nước Việt Nam trên Youtube.