TV& VIDEO

mạng xã hội

Tạo ra âm nhạc từ những âm thanh hàng ngày

Tạo ra âm nhạc từ những âm thanh hàng ngày

VTV.vn - Âm nhạc có thể được tạo ra chính từ những âm thanh hàng ngày. Đó là sáng tạo của một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ.