TV& VIDEO

mạng xã hội

Facebook đổi mới chính sách xử lý bài đăng

Facebook đổi mới chính sách xử lý bài đăng

VTV.vn - Facebook đã công bố một số thay đổi mới nhằm làm minh bạch hơn về quy trình xóa các bài đăng cá nhân vì vi phạm các tiêu chuẩn của cộng đồng.