TV& VIDEO

mạng xã hội

Tác phẩm nghệ thuật ấn tượng từ sơn đông lạnh

Tác phẩm nghệ thuật ấn tượng từ sơn đông lạnh

VTV.vn - Một nghệ sĩ Canada đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật làm từ sơn đông lạnh.