TV& VIDEO

Marissa Mayer

Hoàn tất mua lại, Verizon mạnh tay thanh lọc Yahoo

Hoàn tất mua lại, Verizon mạnh tay thanh lọc Yahoo

VTV.vn - Ngay sau khi hoàn tất thương vụ mua lại, tập đoàn Verizon sẽ ngay lập tức thực hiện một cuộc thanh lọc mạnh tay tại Yahoo.