TV& VIDEO

massage

Trải nghiệm dịch vụ xả stress ở Hà Nội

Trải nghiệm dịch vụ xả stress ở Hà Nội

VTV.vn - Hiện nay, tại những thành phố lớn như Hà Nội đã xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ mới lạ, để đáp ứng nhu cầu xả stress của người dân.