TV& VIDEO

mặt bằng kinh doanh

Hướng đi mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hàn Quốc

Hướng đi mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hàn Quốc

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc đã triển khai một chương trình hỗ trợ cho các start-up mới thành lập, trong đó bao gồm việc cải tạo những công trình cũ thành mặt bằng kinh doanh mới.