mặt bằng

TP.HCM thiếu nghiêm trọng bến đỗ xe buýt

TP.HCM thiếu nghiêm trọng bến đỗ xe buýt

Hiện nay, tại TP.HCM, diện tích bến đỗ dành cho xe buýt đang thiếu gần 70%.