TV& VIDEO

mất cân bằng giới tính

Café Sáng với VTV3: Chuyện gì xảy ra khi mất cân bằng giới tính?

Café Sáng với VTV3: Chuyện gì xảy ra khi mất cân bằng giới tính?

VTV.vn - Cuộc trò chuyện về những vấn đề xoay quanh thực trạng mất cân bằng giới tính là một trong những nội dung đáng chú ý của Café Sáng với VTV3 hôm nay (28/10).