mất cân bằng giới tính

Hàng triệu đàn ông Ấn Độ có nguy cơ ế vợ

Hàng triệu đàn ông Ấn Độ có nguy cơ ế vợ

VTV.vn - Ấn Độ hiện thiếu 63 triệu phụ nữ so với mặt bằng chung của dân số.