TV& VIDEO

mất cân đối

Phát triển mất cân đối của hạ tầng giao thông ảnh hưởng tới sự phát triển của ĐBSCL

Phát triển mất cân đối của hạ tầng giao thông ảnh hưởng tới sự phát triển của ĐBSCL

VTV.vn - Sự phát triển mất cân đối của hệ thống hạ tầng giao thông trong vùng đang ảnh hưởng lớn tới tiềm năng và sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.