TV& VIDEO

mất rừng vì

Đăk Lăk: Báo động tình trạng biến đất rừng thành nương rẫy

Đăk Lăk: Báo động tình trạng biến đất rừng thành nương rẫy

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Lăk, tình trạng lấn chiếm rừng nghèo, biến đất rừng thành nương rẫy đang thực sự báo động.