Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chính phủ luôn lắng nghe nhân dân

Chính phủ luôn lắng nghe nhân dân

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của Mặt trận, để từ đó giải quyết được các vấn đề đặt ra từ trong nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.