TV& VIDEO

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

VTV.vn - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước luôn được gìn giữ vun đắp.