TV& VIDEO

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

VTV.vn - Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 10.