TV& VIDEO

Mặt Trăng

Con người sẽ kiếm tiền từ Mặt Trăng từ năm 2020?

Con người sẽ kiếm tiền từ Mặt Trăng từ năm 2020?

VTV.vn - Công ty vũ trụ của Mỹ là Moon Express cho biết đã vạch ra kế hoạch khai thác tài nguyên trên Mặt trăng vào năm 2020.