TV& VIDEO

mất vệ sinh

Mẫu mắm tôm Phương Nhung chứa chất bảo quản vượt ngưỡng

Mẫu mắm tôm Phương Nhung chứa chất bảo quản vượt ngưỡng

VTV.vn - Mẫu mắm tôm của cơ sở này có hàm lượng chất bảo quản benzoat vượt quá 3 lần so với ngưỡng cho phép.