TV& VIDEO

máu hiếm

Tìm ra phương pháp bảo quản máu hiếm trong vòng 10 năm

Tìm ra phương pháp bảo quản máu hiếm trong vòng 10 năm

VTV.vn - Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM đã tìm ra phương pháp có thể lưu trữ máu hiếm đến 10 năm.