TV& VIDEO

máy bay CASA 212 mất tích

Tăng cường thiết bị dò tìm hộp đen máy bay CASA 212

Tăng cường thiết bị dò tìm hộp đen máy bay CASA 212

VTV.vn - Lực lượng tìm kiếm với nỗ lực và quyết tâm cao nhất cùng với các biện pháp, phương tiện kỹ thuật được tăng cường thêm để tìm kiếm 9 quân nhân và máy bay CASA 212 mất tích.