máy bay chạy bằng hybrid

Giao diện thử nghiệm VTVLive