TV& VIDEO

máy bay SU 30

Chạy đua với thời gian tìm kiếm phi công, máy bay CASA 212 và Su30-MK2

Chạy đua với thời gian tìm kiếm phi công, máy bay CASA 212 và Su30-MK2

VTV.vn - Với tinh thần chạy đua với thời gian, Sở Chỉ huy thực địa đã xác định nhiều phương án nhằm tìm kiếm phi công, máy bay CASA 212 và Su30-MK2.