TV& VIDEO

máy bay tương lai

Khoang hành khách tương lai của máy bay sẽ ra sao?

Khoang hành khách tương lai của máy bay sẽ ra sao?

VTV.vn - Trong vài năm tới, hành khách đi máy bay sẽ có được những trải nghiệm khác khi khoang hành khách được nâng cấp tối ưu.