TV& VIDEO

máy lọc nước

Lấy nước sạch từ không khí - cơ hội tiếp cận nước sạch của hàng triệu người ở Mỹ Latin

Lấy nước sạch từ không khí - cơ hội tiếp cận nước sạch của hàng triệu người ở Mỹ Latin

VTV.vn - Lấy nước sạch từ không khí - ý tưởng nghe có vẻ rất xa vời lại là cơ hội cho hàng triệu người ở các nước Mỹ Latin được tiếp cận với nước sạch.