TV& VIDEO

Máy phát điện

Thú vị con đường có thể tương tác với người đi bộ

Thú vị con đường có thể tương tác với người đi bộ

VTV.vn - Công ty Google kết hợp với một công ty năng lượng của Anh đã tạo ra con đường có thể tương tác với người đi bộ.