TV& VIDEO

MC truyền hình

Nga: Người dẫn chương trình nổi tiếng bị đâm

Nga: Người dẫn chương trình nổi tiếng bị đâm

VTV.vn - Một đối tượng đã đột nhập vào Đài tiếng nói Moskva, Nga và tấn công phát thanh viên bằng dao.