TV& VIDEO

MC truyền hình

Ri Chun Hee - Gương mặt huyền thoại truyền hình Triều Tiên

Ri Chun Hee - Gương mặt huyền thoại truyền hình Triều Tiên

VTV.vn - Gia nhập ngành truyền hình năm 1971, bà Ri đã nhanh chóng trở thành gương mặt chủ chốt trên các kênh sóng Triều Tiên qua nhiều đời lãnh đạo nước này.