TV& VIDEO

Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Đoàn Thanh niên Ban Khoa giáo thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Đoàn Thanh niên Ban Khoa giáo thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

VTV.vn - Đoàn Thanh niên Ban Khoa giáo đã đến thăm và tặng quà 11 bà Mẹ Việt Nam anh hùng sống tại 11 xã khác nhau của huyện Quốc Oai, Hà Nội.