TV& VIDEO

Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Đà Nẵng truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Đà Nẵng truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

VTV.vn - Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Đỗ Thị Phết và truy tặng danh hiệu cho 47 trường hợp khác trên địa bàn.