TV& VIDEO

Melaka

Kiến trúc Malacca: Sự giao thoa văn hóa Á - Âu

Kiến trúc Malacca: Sự giao thoa văn hóa Á - Âu

Là một vùng đất nhỏ bên bờ eo biển Malacca, trong quá khứ, thành phố Malacca, bang Melaka của Malaysia là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa Á và Âu.