TV& VIDEO

Metro Việt Nam

Metro Việt Nam sắp đổi tên

Metro Việt Nam sắp đổi tên

VTV.vn - Tập đoàn Thái Lan TCC Group sẽ đổi tiên thương hiệu Metro Việt Nam thành MM Mega Market và sẽ phát triển thương hiệu này thành chuỗi bán buôn tại thị trường Thái Lan.