TV& VIDEO

mía

Gia hạn thu mua mía cho nông dân

Gia hạn thu mua mía cho nông dân

VTV.vn - Mới đây, nhà máy đường Phổ Phong đã chấp nhận gia hạn thêm 5 ngày để thu mua mía cho nông dân ở Quảng Ngãi.