TV& VIDEO

miễn học phí

Đồng hành cùng học sinh vùng biển Bắc miền Trung

Đồng hành cùng học sinh vùng biển Bắc miền Trung

VTV.vn - Nhờ Quyết định 12 của Chính phủ cùng với sự chung tay của cộng đồng, hàng vạn học sinh, sinh viên ven biển Bắc miền Trung sẽ được miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế.