TV& VIDEO

Miền Nam Việt Nam

Ngày 30/4/1975 qua góc nhìn của báo chí nước ngoài

Ngày 30/4/1975 qua góc nhìn của báo chí nước ngoài

Chiến thắng ngày 30/4/1975 qua góc nhìn của báo chí nước ngoài trở thành nguồn tư liệu lịch sử quý giá giúp độc giả có cái nhìn toàn cảnh, khách quan hơn về chiến tranh Việt Nam.