TV& VIDEO

miến tẩy trắng

Không có loại miến nào là không tẩy bằng axit, thuốc trắng

Không có loại miến nào là không tẩy bằng axit, thuốc trắng

VTV.vn - Chủ cơ sở sản xuất miến cho biết, muốn miến sạch, hết chất bẩn, phải tẩy miến bằng axit, thuốc trắng, thuốc tím; thậm chí, miến sạch cũng phải sử dụng hóa chất để tẩy bột.