TV& VIDEO

miễn thị thực

Hàn Quốc tăng cường quản lý nhập cảnh

Hàn Quốc tăng cường quản lý nhập cảnh

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ từng bước giới thiệu hệ thống miễn thị thực điện tử cho du khách nước ngoài.