TV& VIDEO

miễn thị thực

Chính sách visa thông thoáng tạo sức hút tăng trưởng khách nước ngoài

Chính sách visa thông thoáng tạo sức hút tăng trưởng khách nước ngoài

VTV.vn - Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, từ khi triển khai thí điểm cấp visa điện tử, Việt Nam đã duyệt cấp cho trên 21.000 trường hợp.