TV& VIDEO

miễn thuế nhập khẩu

Vênh quy định về thuế nhập khẩu, doanh nghiệp phụ trợ gặp khó

Vênh quy định về thuế nhập khẩu, doanh nghiệp phụ trợ gặp khó

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ xuất khẩu đang gặp khó do có sự vênh nhau giữa các quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này.