TV& VIDEO

Miễn tiền thuê đất

Miễn tiền thuê đất trồng cao su tái canh

Miễn tiền thuê đất trồng cao su tái canh

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đồng ý miễn tiền thuê đất đối với diện tích trồng cây cao su tái canh trong thời gian kiến thiết cơ bản từ năm 2015 đến năm 2020.