TV& VIDEO

minh thuận ung thư

Phương Thanh: Đừng kéo Minh Thuận vào chuyện tôi xuống tóc!

Phương Thanh: Đừng kéo Minh Thuận vào chuyện tôi xuống tóc!

VTV.vn - Phương Thanh cho biết việc xuống tóc của cô là do giác ngộ đạo, không vì Minh Thuận như nhiều tờ báo đồn đoán.