TV& VIDEO

mô hình kinh tế

Mô hình kinh tế tuần hoàn ở UAE

Mô hình kinh tế tuần hoàn ở UAE

VTV.vn - Tại Trung Đông, người ta đang nói ngày càng nhiều hơn về một mô hình kinh tế mới được gọi là mô hình kinh tế tuần hoàn.