TV& VIDEO

mô hình thành phố thông minh

Người dân TP.HCM đóng vai trò gì trong mô hình thành phố thông minh?

Người dân TP.HCM đóng vai trò gì trong mô hình thành phố thông minh?

VTV.vn - Đô thị thông minh lấy người dân làm vị trí trung tâm cho tất cả chiến lược phát triển đề án. Vậy người dân TPHCM sẽ được gì và có vai trò như thế nào trong đề án này?